top of page

Betingelser og kontraktforhold

Handelsbetingelser, formulering:

Ordet "vi" står nedenfor i stedet for ordet "City Cleaners", da det bidrager til forståelse af formuleringen.

Mundtlig aftale, privat eller erhverv:

Forinden udførelse af rengøring i kundens hjem eller kundens kontor eller erhvervsområde, indgår kunden, sammen med City Cleaners, en mundtlig aftale. Denne indeholder altid aftale om et specifikt tidspunkt eller dato/datoer. Aftalen indeholder også en enighed om antallet af timers rengøring der skal foretages i kundens bolig, fx 3 timers rengøring hver 14. dag eller hver uge. Denne aftale er der ingen binding på. Det vil sige at samarbejdet mellem City Cleaners og kunden kan ophøre uden varsel. 

Efter indgåelse af mundtlig aftale opretter City Cleaners et arkiv som indeholder kundens kontaktoplysninger, hvad vi har aftalt af tid for rengøring samt kopier af fakturaer. Disse informationer er udelukkende til intern brug og videregives aldrig til tredjepart.

I slutningen af hver måned sender City Cleaners en faktura for udført arbejde til kunden for den pågældende måned.

Skriftlige aftaler:

City Cleaners har en formular til alle skriftlige aftaler, hvor vi ændrer indholdet så det passer til den enkelte kunde. Vi kan fx formulere en aftale, som er bindende i maksimalt 6 måneder til private kunder og op til flere år med erhvervskunder. 

Rabat ved skriftlige aftaler:

I forhold til vores nuværende timepriser for udført rengøring, kan det være en fordel at indgå en skriftlig aftale. En skriftlig aftale som involverer tilstrækkelig med timeantal, betyder at vi kan sænke prisen og det betyder også at indenfor bindingsperioden stiger prisen ikke. 

Nøgler:

Ved udlevering af nøgler er det City Cleaners ansvar at opbevare disse forsvarligt og ved ophør af samarbejde, forbeholder vi retten til at beholde nøglerne indtil sidste faktura er betalt. Vi leverer nøglerne tilbage efterfølgende indenfor rimelig tid.

Timeantal og reel arbejdstid:

Den aftalte arbejdstid, fra gang til gang, kan ændres efter behov. Efter kundes ønske kan der være behov for at der gøres ekstra rent, fx ved afpudsning af vinduer om sommeren. I nogle tilfælde kan det reelle arbejde udføres hurtigere end den tid, der betales for. For at belaste vores medarbejdere mindst muligt finder vi altid et timeantal, som er rimeligt og fair. City Cleaners forventer at kunden melder ud, hvis der menes at foreligge en misforståelse overfor den reelle aftale af tid brugt på udførelse af rengøringen.

Opkrævning på minimum 2 timers arbejde:

City Cleaners opkræver minimum for 2 timers arbejde, det vil sige at en rengøringsopgave som menes at der oprindelig skulle bruges mindre tid på, bliver rundet op til 2 timer. 

Tavshedspligt:

Ved indgåelse af aftale omkring rengøring, aftaler vi samtidig at City Cleaners ikke må give private oplysninger videre til andre. Det gælder for eksempel kundens boligforhold. Diskretion prioriteres meget højt.

Hvem gør rent?

En rengøringsassistent ansat i City Cleaners gør rent. Der er tale om fast rengøringsdame. Jacylin vil, om nødvendigt, hjælpe med rengøringen eller tjekke efterfølgende at kvaliteten er i orden.

Rengøringsmaterialer:

City Cleaners bruger rengøringsmaterialer som tilhører kunden på kundens adresse. Det vil sige at City Cleaners udelukkende opkræver for udført arbejde og prisen inkluderer derfor ikke skattemæssigt andet. Derfor vil det også være nemmere at meddele fradrag overfor Skat. 

Transportomkostninger:

Ved transport udenfor zone 1 og zone 2 i København, vil City Cleaners opkræve ekstra betaling og priserne står angivet under "Services".

Manglende betaling:

Ved manglende betaling ophører samarbejdet uden varsel mellem City Cleaners og kunden.

Forsikring, skader og ansvar:

City Cleaners erstatter småskader af enhver art, som vi er skyldig i. Skader i kundens hjem eller på kundens kontor, som går ud over selve udstyret, erstattes hverken af et forsikringsselskab eller af os. Det betegnes som slitage. Her mener vi primært skader på støvsugere eller rengøringsmaskiner som vi betjener.  Skader forårsaget af rengøringsmidler som City Cleaners bruger, står kunden også for, da det er midler, som kunden stiller til rådighed.

Det forventes at større skader på hjemmet eller indenfor erhvervsområder udelukkende dækkes af kundens indboforsikring eller pågældende virksomheds skadesforsikring. Efter behov udvider vi vores forsikringsmulighder.

Kompensation efter ringe udført rengøring:

I sjældne tilfælde, hvor rengøringen er udført under forventet standard af City Cleaners, kan kunden gøre indsigelse. Ved at sende et synligt billed med fremvisning af fejl og manglerne til City Cleaners, vil vi foreslå en form for kompensation. Vi vil også tage fat i den ansvarlige for at få rettet fejlen, så det ikke sker fremadrettet.

Accept af betingelser:

Ved at indgå mundtlig eller skriftlig aftale og ved at blive henvist til City Cleaners hjemmeside, forstår og godkender kunden City Cleaners handelsbetingelser.

Straffeattest

Alle medarbejdere har ren straffeattest og kan fremvise denne efter behov. Vi tager ansvar for og anmelder alle kriminelle handlinger uden tøven.

bottom of page